Tillgänglighet

Lager- och distributionsanläggingar finns tillgängliga från 5 000-9 500 kvm

DC1DC2DC3.1DC3.2Totalt
Lageryta (kvm)7 2284 034 7 8837 16526 310
Kontor & sociala ytor (kvm)4132274773191 436
Entresolyta (kvm)9637469141 0662 396
Totalt8 6045 0079 2748 55031 435
Lasthus758929
Markportar11125
Cykelparkering 
under tak111-3
Bilparkering inklusive tillgänglighetsparkering och utrymmen för elfordon55295127162
Layout1
Map Key

Masterplanen är inte skalenlig. Endast för vägledande ändamål.

Specifikation

 • 12 m fri invändig takhöjd
 • 38 m djup lastgård (28 m i betong)
 • FM-godkänt ESFR-sprinklersystem
 • 50 kN/kvm i tillåten utbredd golvbärighet, 90 kN i tillåten punktlast
 • 2,4 m betongsockel runt byggnadens exteriör
 • Golvets jämnhet i enlighet med DIN 18202 Tabell 3 Linje 4
 • 300 lux LED-belysning i lager-, förvarings- och hanteringsutrymmen och 500 lux belysning i kontor
 • Värme – 17 ºC i lagermiljön och 21 ºC i kontorsmiljön
 • Anpassade kontor och sociala utrymmen försedda med klimatkontroll
 • Högst energieffektiv byggnadsdesign

Alla byggnader utvecklas i en landskapsmiljö med träd, planteringar och vindskyddade sittplatser. Cykelparkering och laddningsmöjligheter har utformats vid båda anläggningarna.

Hållbarhet och energieffektivitet

 • Välisolerat tak och fasad (U = 0,2 W/m²K)
 • Tak som har förberetts för solcellsanläggningar
 • Laddningsstationer för elfordon vid alla anläggningar
 • Målsättningen är att certifiera anläggningarna enligt BREEAM (Sverige) Very Good

Långsiktigt stöd till fastighetsförvaltning

Verdion kommer att förvalta byggnaderna på lång sikt och vara hyresgästernas huvudsakliga kontaktpunkt.

Vårt team kommer att hantera alla kommersiella och försäkringsrelaterade krav och arbeta nära anläggningsansvariga för att säkerställa att lokalerna uppfyller våra hyresgästers behov.

Om Verdion

Begär återuppringning

*Du måste fylla i kontaktfälten innan du skickar in.