Nedladdningar

Integritetspolicy

Verdion använder cookies endast för sessionshantering, och vi varken samlar in eller behåller användarens personuppgifter. För att övervaka användningen av vår webbplats använder vi analysmjukvara. Detta samlar in information om webbplatstrender, utan att identifiera enskilda besökare.

BAKGRUND:

Verdion förstår att din integritet är viktig för dig och att du bryr dig om hur dina personuppgifter används. Vi respekterar och värdesätter alla våra kunders integritet och kommer endast att samla in och använda personuppgifter på sätt som beskrivs här, och på ett sätt som är förenligt med våra skyldigheter och dina rättigheter enligt lagen.

Om oss

Verdion Group Ltd, ett aktiebolag registrerat i Jersey, företagsnummer 125906. Vår registrerade adress är 26 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA och vårt huvudkontor i Storbritannien är 76 Cannon Street, London EC4N 6AE. Vårt momsnummer är 304 5334 37.

Vårt dataskyddsombud är Anja Schnarre:

E-postadress: schnarre@verdion.com

Telefonnummer: +44 20 7193 9557

Postadress: 76 Cannon Street, London EC4N 6AE

Information om vår koncerns företag finns listade i slutet av detta meddelande.

2. Vad omfattar detta meddelande?

Detta sekretessmeddelande förklarar hur vi använder dina personuppgifter: hur de samlas in, hur de förvaras och hur de behandlas. Den förklarar också dina rättigheter enligt lagen som rör dina personuppgifter.

3. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter definieras av den allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordningen 2016/679) (”GDPR”) som “all information som rör en identifierbar person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare”.

Personuppgifter är i enklare termer all information om dig som gör att du kan identifieras. Personuppgifter omfattar uppenbar information som ditt namn och kontaktuppgifter, men den omfattar också mindre uppenbar information som identifieringsnummer, elektronisk platsdata och andra onlineidentifierare.

De personuppgifter som vi använder anges i del 5 nedan.

4. Vilka är mina rättigheter?

Enligt GDPR har du följande rättigheter, som vi alltid kommer att arbeta för att upprätthålla:

Rätten att bli informerad om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande bör berätta allt du behöver veta, men du kan alltid kontakta oss för att få veta mer eller för att ställa frågor med hjälp av informationen i del 11.
Rätten att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Del 10 kommer att berätta hur du gör detta.
Rätten att få dina personuppgifter rättade om någon av dina personuppgifter som finns hos oss är felaktiga eller ofullständiga. Kontakta oss med hjälp av informationen i del 11 för att få veta mer.
Rätten att bli glömd, det vill säga rätten att be oss att radera eller på annat sätt förfoga över någon av dina personuppgifter som vi Vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna i Del 11 för att få veta mer.
Rätten att begränsa (dvs förhindra) behandlingen av dina personuppgifter.
Rätten att invända mot att vi använder dina personuppgifter för ett eller flera särskilda ändamål.
Rätten till dataportabilitet. Detta innebär att om du har lämnat personuppgifter till oss direkt, vi använder dem med ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal, och att uppgifterna behandlas på automatiserade sätt, kan du be oss om en kopia av dessa personuppgifter för att återanvändning med en annan tjänst eller verksamhet i många fall.
Rättigheter relaterade till automatiserat beslutsfattande och profilering. Vi använder inte dina personuppgifter på detta sätt.
För mer information om vår användning av dina personuppgifter eller utövande av dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna i del 11.

I Storbritannien kan ytterligare information om dina rättigheter också erhållas från Information Commissioner’s Office eller din lokala Citizens Advice Bureau. Om du har någon anledning att klaga på vår användning av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Information Commissioners Office. Om du är baserad utanför Storbritannien, kontakta din lokala motsvarande organisation.

5. Vilka personuppgifter samlar du in?

Vi kan samla in några eller alla av följande personuppgifter (detta kan variera beroende på din relation till oss):

namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Företagsnamn
Jobbtitel
Yrke
Plats
Företagets betalningsinformation
Information om dina preferenser och intressen
Vi använder också Google Analytics och Lead Forensics för att förstå hur människor använder vår webbplats.

6. Hur använder du mina personuppgifter?

Enligt GDPR ska vi alltid ha en laglig grund för att använda personuppgifter. Detta kan bero på att uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, för att du har samtyckt till vår användning av dina personuppgifter eller för att det ligger i vårt legitima affärsintresse att använda dem. Dina personuppgifter kan användas för något av följande ändamål:

Tillhandahålla och hantera ditt konto.
Levererar våra tjänster till dig.
Personifiera och skräddarsy våra tjänster för dig.
Kommunicerar med dig. Detta kan innefatta att svara på e-postmeddelanden eller samtal från dig.
Supera

Begär återuppringning

*Du måste fylla i kontaktfälten innan du skickar in.